CONTACTE
937276542
EMPRESASERVEISL'ALUMINIFINESTRES I PORTESMÉS PRODUCTESACABATS :
Bicolor
ACABATS :
Textures
CARTES D'ACABATSACABATS :
Cartes de color
CONTACTE

Mostrar famílies

FINESTRES

FINESTRES

Característiques


Sistema: Renova CO RPT Panoramica

Secció de marc (mm): 134

Secció de fulla (mm): 49

Màxima capacitat envidrament (mm): 38

Ruptura de Pont Tèrmic (mm): 34

Acabats


Lacat colors RAL

Lacat colors espacials

Lacat imitació fusta

Lacat fusta pols sobre pols

Anoditzat

Possibilitat bicolor

Aïllament Tèrmic


Mides

1480x1230

Descripció

Finestre 2 fulles

Ug (W/m K) Vidre

0,5

Uw (W/m K) Finestra

0,7

Carpinteria apta per les zones A B C D i E del CTE*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Aïllament acústic


Rw (C;Ctr) Vidre dB

30 (-1;-2)

33 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

28 (-1;-1)

29 (-1;-2)

Rw (C;Ctr) Vidre dB

36 (-1;-2)

39 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

30 (-1;-2)

30 (-1;-2)

1

Resultats obtinguts en banc d'assaigs


Permeabilitat a l'aire (UNE-EN1026:2000):

Classe 3

Estanqueïtat a l'aigua (UNE-EN1027:2000):

Classe 7A

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN12211:2000):

Classe C5

Finestra 2 fulles 1480 x 1230 mm.

Descarregues